Affiliatemarknadsföring

Vad är affiliatemarknadsföring?

Kortfattat kan affiliatemarknadsföring beskrivas som provisionsbaserad marknadsföring online som tillgängliggörs av ett affiliatenätverk. Främst sker marknadsföringen från webbsidor men den kan även ske via e-post eller sociala medier.

Annonsör, publisher och nätverk

En person som arbetar inom detta område kallas för publisher/affiliate medan de företag som vill marknadsföra sig på nätet kallas för annonsör. Systemet som gör att dessa två parter knyts samman är alltså affiliatenätverket. Det finns alltså tre parter som alla är vinnare när affiliatemarknadsföring sker på ett framgångsrikt sätt.

Affiliatemarknadsföring för nybörjare

Affiliatemarknadsföring för annonsörer

Det finns ett fåtal företag som skapat egna affiliatelösningar för de personer som vill marknadsföra deras produkter. Exempel är Bookings.com och de flesta spel- och casinobolag. Men om man bortser från spelbolagen är egna affiliateprogram snarare undantag än regel. Det vanligaste är att företagen samarbetar med någon av de större affiliatenätverken. Bland dessa kan exempelvis Adrecord, Adtraction, Tradedoubler, Blogfame, Zanox och Adservice nämnas.

Ett företag som vill börja annonsera genom ett affiliate tar kontakt med passande nätverk och skapar därmed ett avtal med dem samt implementerar spårningsfunktioner i deras system.

Annonsören kan välja synas på flera sätt

Som annonsör går det att ladda upp reklambanners hos affiliatenätverket som publishers sedan kan välja att visa på sin webbplats. Publishers kan även välja att länka via textlänkar till annonsören för att därigenom dirigera dit besökare. Detta kan ske på många olika sätt, exempelvis genom blogginlägg, rekommendationer, nyheter eller på andra sätt.

Kostnader för annonsörer

Hur mycket det kostar för annonsören att vara ansluten till ett affiliatenätverk varierar. Flera (ex Adrecord och Adtraction) tar inte ut någon fast kostnad alls. De tar istället en del av den provision som företaget betalar per förmedlat köp. Företag kan välja mellan att betala en fast summa per köp eller procent på försäljningen. Ett alternativ är även att betala per klick på länken som leder till dem även om detta är betydligt mindre vanligt än provision vid försäljning. Om ett företag väljer att betala 10% i provision per förmedlat köp så kan affiliatenätverket ex. få 3% av detta och 7% går till den publisher som förmedlat besökaren som genomfört köpet.

Ett exempel från Adtraction

Nedan finns en bild från Adtraction som förklarar hur det fungerar hos dem. Det kan även ses som en generell förklaring för hur affiliate fungerar utifrån en annonsörs perspektiv.

Så funkar Adtraction för annonsörer

Affiliatenätverket är knutpunkten

Som nämnts ovan står affiliatenätverket för den tekniska lösningen som möjliggör ett enkelt samarbete mellan en publisher och en annonsör. När en publisher skapat konto (gratis) hos ett nätverk går det att se samtliga program (företag) som går att samarbeta med via nätverket.

Ett exempel för publishers

Om en publisher vill göra reklam för produkter hos exempelvis Partykungen.se på sin webbplats behöver ett konto skapas hos Adrecord eftersom de är ensamma om att ha Partykungen som klient. Andra företag väljer att samarbeta med flera olika affiliatenätverk för att därigenom skapa större synlighet hos en mängd olika publishers. Genom att logga in hos Adrecord, lägga in sin webbplats och sedan ansöka om samarbete, i detta fall med Partykungen, ges tillgång till reklammaterial samt textlänkar till webbplatsen. Någon kontakt mellan annonsör och publisher sker alltså vanligtvis inte. Finns det frågor kring de olika provisionsnivåerna eller liknande är det affiliatenätverket som i första hand kontaktas.

Annonsera på flera olika sätt

Utöver länkar och banners erbjuder vissa nätverk även annonssystem som hela tiden ser till att relevanta annonser syns beroende på tidigare surfvanor. Ännu ett sätt är att skapa collage med olika produkter där de olika bilderna länkar till olika produkter.

Statistik påde olika nätverken

Utbudet på tjänster och statistik varierar något mellan de olika nätverken men överlag finns ett mycket stort utbud att tillgå, vilket gör att publishers enkelt kan mäta och se vilken annonsering som fungerar som bäst. Det finns även möjlighet att följa exempelvis från vilken undersida en viss provision har blivit genererad. Att hela tiden hålla sig uppdaterad om vilka annonser och undersidor som fungerar bäst är ett kraftfullt verktyg för affiliates.

Vad skiljer nätverken åt?

Det som främst skiljer nätverken åt är vilka annonsörer de samarbetar med. En del nätverk har ett mycket stort antal låneföretag, ett annat har mest fokus på detaljhandel och ytterligare ett har väldigt många abonnemangstjänster. Det är däremot ytterst få nätverk som enbart har annonsörer inom en specifik bransch även om de kan ha lite extra fokus på en eller ett par branscher, alternativt att nätverket valt att mer eller mindre utesluta en viss bransch.

Fler tips för att lyckas som publisher

Även om annonsören uppdaterar sitt annonsmaterial och affiliatenätverket bygger tekniska lösningar så ligger det största arbetet hos publishern själv för att affiliatemarknadsföringen ska bli lönsam. Nedan finner du några tips för att komma igång med dina inkomster.

  • Välja nätverk

Första steget för en publisher är att välja vilket eller vilka nätverk som samarbete ska ske med. Då det är gratis att vara med i fler finns ingen anledning att binda upp sig till enbart ett nätverk. Framförallt ska man leta efter nätverk som har många annonsörer inom den bransch man vill göra reklam för.

  • Skapa länkar

Andra steget är att skapa speciella länkar som placeras på webbplatsen. Istället för att länken enbart är https://www.partykungen.se/masker/ (förutsatt att man vill länka till masker hos Partykungen) så blir länken något som liknar detta: http://click.adrecord.com?c=XXX=XXXurl=https://www.partykungen.se/masker/

I detta fall motsvarar XXX det ”ID-nummer” som varje publisher har. Om den senare länken används (med korrekt ID-nummer) kommer personen att få provision för köp som sker hos Partykungen. I Url:en går det även att se att det är Adrecord som är det affiliatenätverk som används. Dessa unika länkar skapas inloggad hos gällande nätverk. Det är även där som banners kan hämtas i önskat format.

Hos vissa nätverk går det att lägga in en kod på webbplatsen som därigenom gör att samtliga utlänkar till samarbetande annonsörer automatiskt blir registrerade. Med andra ord behöver en publisher inte tänka på att skapa affiliatelänkar när texterna skrivs på webbplatsen. Koden för att systemet automatiskt känner av om en besökare klickar på en av länkarna och sedan genomför ett köp, vilket därmed ger provision till denna publisher.

  • Spårningstider och utbetalningar

Varje gång en besökare klickar på en affiliatelänk på en webbplats registreras detta hos affiliatenätverket. Skulle sedan ett köp ske inom spårningstiden registreras gällande provision på kontot. Med spårningstid menas hur lång tid det får vara från att personen klickat på länken till att köp genomförs. Det kan vara från någon dag upp till 30-45 dagar.

De flesta nätverk har utbetalning en gång i månaden förutsatt att man tjänat ihop till minsta summa som krävs för att utbetalning ska ske.

Sammanfattningsvis om affiliatemarknadsföring

En publisher som lyckas bra med sin affiliatemarknadsföring kan tjäna riktigt stora summor. Detta oavsett om man satsar på att marknadsföra kläder, lån eller pysselprodukter. Allt handlar om hur många som besöker sidan och sedan klickar sig vidare till annonsören och genomför köp. Vid varje köp får även nätverket en viss procent av summan. Detta samtidigt som annonsören vanligtvis bara betalar när ett köp genomförts. Det blir därmed en ”riskfri” marknadsföringsväg då man enbart betalar för de besökare som verkligen blir kunder. Det är alltså inte en win-win situation utan en win-win-win-situation.